• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
2498 893/2562 2020-02-12 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์เดินทางไปราชการ บุคลากร คณะครูที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2497 892/2562 2020-02-12 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร คณะครูที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2496 81/2563 2020-02-03 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใบระเบียนแลดงผลการเรียน (รบ.1) และใบประกาศนียบัตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการ งานทะเบียน คณะครูและบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2495 80/2563 2020-02-03 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 งานทะเบียน คณะครูและบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2494 890/2562 2020-01-31 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับกรมการขนส่งทางบก แผนกช่างยนต์ ครูและบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2493 789/2562 2020-01-31 คำสั่ง แต่งตั้งผู้กำกับผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารไปควบคุมกำกับดูแลการสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่านกิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครูที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2492 889/2562 2020-01-31 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563 แผนกวิชาช่างยนต์ คณะครูและบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2491 888/2562 2020-01-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรอบการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูและบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2490 888/2562 2020-01-13 คำสั่ง แต่งตั้งครู-ครูพิเศษสอนปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและตรวจเวรกลางคืน บุคลากร คณะครูที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2489 887/2562 2020-01-13 คำสั่ง แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ให้ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง คนงาน ปฏิบัติหน้าที่ เวร-ยาม กลางคืน บุคลากร บุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2488 886/2562 2020-01-11 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรและตรวจเวรกลางวัน บุคลากร ครูและบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2487 783/2562 2020-01-11 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุกคลากร นายสมรักษ์ พระสลัก
2486 882/2562 2020-01-11 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร 1.นายสิทธิไชย สิงห์มหาไชย 2.นายพรชัย พรมกุล
2485 881/2562 2020-01-11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน"วันครอบครัววิทยาลัยเทคนิคหนองคาย" งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2484 880/2562 2020-01-11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์เดินทางไปราชการ บุคลากร ครูและบุคลากรที่มีรายชื่อตามคำสั่ง
2483 877/2562 2020-01-11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์เดินทางไปราชการ บุคลากร นายสุดสาคร พาติกบุตร
2482 772/2562 2020-01-11 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร ท่านรองฯอาทิตย์ จิรวัฒนผล
2481 870/2562 2020-01-11 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร นายพรชัย แย้มบาน
2480 869/2562 2020-01-11 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร 1.นายสวัสดิ์ ยันต์วิเศษ 2.นายบุญชัย ไชยอาจ
2479 868/2562 2020-01-11 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ บุคลากร นายอนุชิต สุริยวงศ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/120 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ